Podpora

Jednoúčelové stroje

Analýza aktuálneho výrobného procesu, návrh zefektívnenia pomocou jednoúčelového výrobného stroja, prípadne celej výrobnej línky (automatické podávanie materiálu, opracovanie, montáž, kontrola správnosti opracovania a uloženie hotových výrobkov do prepravných obalov).

Vibračné zásobníky

Prísun správne orientovaného materiálu k výrobnej linke pomocou vibračného bubna s vibračnou lištou. Snímanie hladiny materiálu v bubne, komunikácia s existujúcou výrobnou linkou. Dodatočné dopolohovanie materiálu (otočenie, oddelenie,…) materiál Vám podáme tak, ako ho potrebujete.

Robotické pracoviská

Automatizované výrobné bunky obsluhované pomocou robota, viacúčelové výrobné zariadenia, rôzne montáže na jednom zariadení, stačí vymeniť výrobný nástroj a materiál a o ostatné sa postará robot.

Nízkonapäťové rozvádzače

Výroba nízkonapäťových rozvodných skriní podľa dodanej dokumentácie, Návrh rozvodnej skrine podľa požiadaviek.

Programovanie PLC a robotov

Úprava existujúcich PLC a robotických programov, programovanie nových zariadení. Programovanie Siemens a Mitsubishi PLC, Fanuc a Mitsubishi robotov.