Elektroinžiniering

Nízkonapäťové rozvádzače

Výroba nízkonapäťových rozvodných skriní podľa dodanej dokumentácie, Návrh rozvodnej skrine podľa požiadaviek. Úprava a oprava existujúcej elektroinštalácie, výmena pokazených súčastí.

Elektroinštalácia

Realizácia zapojenia podľa dokumentácie. Úprava kabeláže.